Kdy nárok nevzniká

V těchto případech nárok na náhradu škody nevzniká:

  • je vyhlášený stav nouze nebo jsou prováděny činnosti k zamezení stavu nouze,
  • neposkytli jste distributorovi součinnost, například Vás vyzval k doplnění informací nutné k vyřízení žádosti a neobdržel je,
  • v případě kalamitních stavů v důsledku živelných pohrom (povodně, vichřice) nebo v případě havárií na zařízení.

Váš nárok na škodu rovněž nevzniká, pokud nebudete uvádět relevantní a pravdivé informace k případu.