Nepřipojení ve lhůtě

Nové připojení

Elektřina

Máte podepsané všechny smlouvy, Vaše odběrné místo je připraveno a už chcete odebírat elektřinu? Požádali jste tedy o nové připojení a ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uvedeného v žádosti o nové připojení nesvítíte? Máte nárok na náhradu ve této výši:

  • 6 000 Kč za každý den prodlení v síti do 1 kV, nejvýše však 60 000 Kč,
  • 12 000 Kč za každý den prodlení v síti nad 1 kV, nejvýše však 120 000 Kč.

Plyn

Máte podepsané všechny smlouvy, Vaše odběrné místo je připraveno a už chcete odebírat plyn? Požádali jste tedy o nové připojení a ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uvedeného v žádosti o nové připojení netopíte a plynový sporák nehoří? Máte nárok na náhradu ve této výši:

  • 1 500 Kč za každý den prodlení pro kategorii maloodběratel a domácnost; nejvýše 15 000 Kč,
  • 6 200 Kč za každý den prodlení pro kategorii střední odběratel; nejvýše 124 000 Kč,
  • 10 500 Kč za každý den prodlení pro kategorii velkoodběratel; nejvýše 210 000 Kč.

Obnovení dodávky po neplacení

Elektřina

Žádáte o obnovení dodávky po neplacení, uhradili jste všechny dluhy a ani do 2 pracovních dnů nemáte připojený elektroměr? Máte nárok na náhradu ve této výši:

  • 6 000 Kč za každý den prodlení v síti do 1 kV, nejvýše však 60 000 Kč,
  • 12 000 Kč za každý den prodlení v síti nad 1 kV, nejvýše však 120 000 Kč.

Plyn

Žádáte o obnovení dodávky po neplacení, uhradili jste všechny dluhy a ani do 5 pracovních dnů nemáte připojen plynoměr? Máte nárok na náhradu ve této výši:

  • 375 Kč za každý den prodlení pro kategorii maloodběratel a domácnost; nejvýše 3 750 Kč,
  • 1 250 Kč za každý den prodlení pro kategorii střední odběratel; nejvýše 25 000 Kč,
  • 2 200 Kč za každý den prodlení pro kategorii velkoodběratel; nejvýše 44 000 Kč.