Nevyřízení žádosti o připojení

Elektřina

Žádali jste distributora elektřiny ČEZ distribuce, E.ON distribuce nebo PREdistribuce o technické podmínky připojení (žádost o připojení) a ani ve lhůtě do 30 dnů u hladiny NN jste neobdrželi stanovisko k Vaší žádosti (do 60 dnů u hladiny VN, do 90 dnů u hladiny VVN). Máte nárok na náhradu škody za každý den prodlení ve výši:

  • 600 Kč v sítích do 1 kV, nejvýše však 60 000 Kč,
  • 1 200 Kč v sítích nad 1 kV do 52 kV, nejvýše však 120 000 Kč,
  • 12 000 Kč v sítích nad 52 kV, nejvýše však 600 000 Kč.

Plyn

Žádali jste distributora plynu E.ON distribuce, GasNet nebo Pražská plynárenská distribuce o technické podmínky připojení (žádost o připojení) a ani ve lhůtě do 30 dnů u kategorie maloodběratel a domácnost jste neobdrželi stanovisko k Vaší žádosti (do 60 dnů u kategorie střední odběratel, do 90 dnů u kategorie velkoodběratel). Máte nárok na náhradu škody za každý den prodlení ve výši:

  • 1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; nejvýše 15 000 Kč,
  • 6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; nejvýše 124 000 Kč,
  • 10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; nejvýše 210 000 Kč.