Nevyřízení reklamace o vyúčtování

Elektřina

Reklamujete svoji fakturu u svého dodavatele elektřiny a ani po 15 kalendářních dnech jste neobdrželi vyjádření? Máte nárok na náhradu škody ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

V případě, pokud dodavatel postoupil reklamaci u distributora, je lhůta pro vyřízení prodloužena o 2 pracovní dny.

Vaše reklamace byla uznaná jako oprávněná a nedošlo k vypořádání plateb do 30 dnů od doručení stanoviska reklamace? Máte nárok na náhradu škody ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

Plyn

Reklamujete svoji fakturu u svého dodavatele plynu a ani po 15 kalendářních dnech jste neobdrželi vyjádření? Máte nárok na náhradu škody ve výši:

  • 750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; nejvýše 7 500 Kč,
  • 3 100 Kč pro kategorii střední odběratel; nejvýše 62 000 Kč,
  • 7 900 Kč pro kategorii velkoodběratel; nejvýše 158 000 Kč.

Vaše reklamace byla uznaná jako oprávněná a nedošlo k vypořádání plateb do 30 dnů od doručení stanoviska reklamace? Máte nárok na náhradu škody ve výši:

  • 750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; nejvýše 7 500 Kč,
  • 3 100 Kč pro kategorii střední odběratel; nejvýše 62 000 Kč,
  • 7 900 Kč pro kategorii velkoodběratel; nejvýše 158 000 Kč.