Obnovení dodávky po poruše nebo plánované odstávce

Elektřina

Distributor je povinen obnovit distribuci elektřiny s napěťovou úrovní do 1 kV do 18 hodin od vzniku poruchy mimo území hlavního města Prahy a do 12 hodin na území hlavního města Prahy a s napěťovou úrovní nad 1 kV do 12 hodin mimo území hlavního města Prahy a do 8 hodin na území hlavního města Prahy.

Distributor nesmí zahájit plánovanou odstávku dříve, než ohlásil, nebo ukončil později, než ohlásil.

V obou případech zákazníkovi náleží náhrada škody ve výši 10 % z jeho roční platby za distribuci, maximálně však:

  • 6 000 Kč v sítích do 1 kV,
  • 12 000 Kč v sítích nad 1 kV do 52 kV,
  • 120 000 Kč v sítích nad 52 kV.

Plyn

Distributor je povinen obnovit distribuci plynu do 48 hodin po vzniku poruchy. Zákazníkovi náleží za každý započatý den prodlení náhrada škody ve výši:

  • 1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
  • 6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
  • 10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.