Ostatní důvody

Elektřina

V případě, že distributor nepředá údaje o měření do 16 hodin u měření A, B, resp. do následujícího dne u měření C, máte nárok na náhradu škody:

  • 600 Kč za každou hodinu/den prodlení do 1 kV, nejvýše však 30 000 Kč,
  • 1 200 Kč za každou hodinu/den prodlení nad 1 kV do 52 kV, nejvýše však 60 000 Kč,
  • 3 600 Kč za každou hodinu/den prodlení nad 52 kV, nejvýše však 120 000 Kč.

Domluvil si s Vámi montér termín a hodinu návštěvy např. při odečtu nebo výměny elektroměru, odplombování elektroměrového rozvaděče a nedorazil nebo neoznámil změnu minimálně den dopředu? Pokud se tak stalo v pracovních dnech od 8 do 17 hodin s čekací lhůtou zákazníka nejvýše 1 hodinu, máte nárok na náhradu škody 2 400 Kč za každý takovýto případ.

Plyn

Reklamovali jste kvalitu plynu a nedošlo k vyřešení a prověření reklamace do 60 dnů? Máte nárok na náhradu škody za každý den prodlení ve výši:

  • 375 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 3 750 Kč,
  • 1 250 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 25 000 Kč,
  • 2 200 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 44 000 Kč.


Nenašli jste, co hledáte? Popište situaci a zašlete na náš email info@mojestiznost.cz a spojíme se s Vámi.